Webáruház: galériaágyak, ágyak, ágyrácsok, egyéb termékek Bevásárlókosár tartalma Regisztráció a webáruházba megrendeléshez Segítség, leírás a webáruház használatához Vásárlási és egyéb információk - szállítás, fizetés, átvétel Árajánlat-kérés egyedi méretű vagy kivitelű galériaágyra Árajánlat egyedi emeletes ágyra

Termékeink

Fotóink

Hol talált ránk?

Honnan értesült rólunk? (Köszönjük segítségét válaszadásával!)
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Jótállás és Használati útmutató: Materasso termékekre (matracok, ágybetét-védők) Nyomtatás E-mail
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
2017. augusztus 31. csütörtök, 12:32

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL:

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a megrendelő/vásárló (a továbbiakban fogyasztó) elsősorban -választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a gyártónak/forgalmazó vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha sem javításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a gyártó/forgalmazó vállalkozás a kijavítást illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó-választása szerint- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a gyártó/forgalmazó vállalkozás a Ptk. (2013.évi V.törvény) 6:159.§ (2) bekezdés a) pontja alapján nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A vásárlástól számított három munkanapon belüli csereigény a fogyasztó megrendelésére gyártott termékek esetében nem érvényesíthető.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A gyártónak/forgalmazó vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül végezze el.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) valamint a kijavítás következményeként jelentkezőhiba tekintetében a forgalmazó által erre az esetre vonatkozó ideig a jótállás újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag, munka és továbbítási költségeket, a gyártót/forgalmazó vállalkozást terhelik a következő feltételekkel:

Egy év jótállási időn belül a felmerülő költségek a vállalkozást terhelik, ha a hiba oka nem vezethető vissza a termékfogyasztó általi rendeltetésellenes használatára.

Az egy éven túl vállalt jótállási időn belül (5 év esetében 4 évig. 10 év esetében 9 évig) bármilyen okból keletkezett jótállási igény esetén a szállítás költsége a vásárlót terheli.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen kellékszavatossági, termékszavatossági illetve kártérítési jogának érvényesítését.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy, fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jóállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4 §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, a termékjavításra való átvételekor a NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei/fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Az illetékes békéltető testület megnevezése, címe, telefonszáma:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt.99. III/310

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Jótállásra vonatkozó jogokat, kötelezettségeket e termék értékesítése esetén a Ptk.(2013.évi V. törvény 6: 171-173. §-ai (hibás teljesítés) szabályozzák.

Jótállási kötelezettségünk elmulasztása esetén a jogosult igényeit polgári per útján érvényesítheti.

A jótállás, a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogát nem érinti, és nem korlátozza.

A jótállási jegyet a jótállási idő fennállta végéig őrizze meg, hogy tájékozódni tudjon a cég által vállalt jótállási feltételekről.

 

 


 

GARANCIÁLIS REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA:

Levélben: Materasso-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 1188 Budapest, Lőrinci út 11/A

E-mailen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonon: +36-20-521-6957

Faxon: +36-29-351-303

Kérjük elküldeni a jótállási jegy, vagy a számla másolatát, valamint fényképet a vitatott felületről!

JÓTÁLLÁSI IDŐ:

Akciós matracokra 1 év általános

Gyermek matracokra 1 év általános

Bonell rugós matracokra 1 év általános és 10 év a rugótestre

- standard mérettől eltérő (nagyobb méretű) matracokra 1 év általános és 5 év a rugótestre

Táskarugós matracokra 1 év általános és 10 év a rugótestre

- standard mérettől eltérő (nagyobb méretű) matracokra 1 év általános és 5 év a rugótestre

Többrétegű vegyes szerkezetű matracokra 1 év általános és 2 év a matracmagra

- standard mérettől eltérő (nagyobb méretű) matracokra 1 év általános és 2 év a matracmagra

Habmagos szerkezetű matracokra 1 év általános és 2 év a matracmagra

- standard mérettől eltérő (nagyobb méretű) matracokra 1 év általános és 2 év a matracmagra

Farugós ágyrácsokra 1 év általános

Ágy 1 év általános

Topper 1 év általános

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi esetekben érvénytelen a jótállás:

· a jótállási jegy hiányában, vagy ha a jótállási jegyről az eladási dátum, az eladó/forgalmazó vállalkozó adatai aláírása és bélyegzőjének lenyomata hiányzik;

· ha a hiba külső káresemény következménye;

· ha egy alkatrész, vagy elem a természetes kopása, vagy elhasználódása során jótállási időn belül tönkremegy és javítása vagy kicserélése a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva- aránytalan többletköltséget eredményezne;

· ha nem a gyártó/forgalmazó vállalkozás szakemberei szerelik be/helyezik üzembe a terméket;

· a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek visszavezethetőek arra, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen használták.

· A természetes anyagfáradásból eredő észrevételek esetén (bolyhosodás, nyúlás, hullámosodás, színeződés, zipzár szakadás, színeződés, cérnabomlás),

· nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, a kezelési útmutatótól eltérő használat esetén;

· ha a matracot tartó ágyrácson, ágydeszkán, farácson a lécek közötti távolság több mint 6 cm!

· a használati-kezelési útmutatóban előírtaktól eltérő használat esetén/pl. szakszerűtlen tisztítás, állatok okozta rongálás stb/

· ha a vevő a terméket nem a használatra megfelelő módon helyezi el (pl.: nem az ágybetétnek megfelelő ágyrács használatából, lelógásból származó sérülések, elváltozások, stb.)

· a tartókeret, tárolásra szolgáló eszköz anyagából adódó kisebb színeltérésekre,

· ha az átvett termék káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,

· amennyiben a termék az eladótól a vevőig, illetve a jótállás időtartama alatti újabb szállítás során rongálódott meg (hajlítva szállították, kiszakadt, koszos lett, stb.),

· ha a terméken a vevő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,

· a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült,

· ha a hab színe a katalógustól eltérő, vagy használat során elszíneződött,

· a fizikailag nem észlelhető, nem mérhető panaszok esetén,

· ha Ön nem a testsúlyának vagy kényelmének megfelelő típusú matracot választotta,

· a fogófülek el illetve leszakadása, mely a matrac szállítására nem alkalmas,

· vér, vizelet, vagy egyéb váladékos anyaggal szennyezett termékeknél higiéniai okokból garanciális igényt nem áll módunkban teljesíteni,

· Ha a matracot kemikáliával, gőzzel, porszívóval vagy ipari mosógéppel tisztítják.

· penészesedésre

A VÁSÁROLT ÁGYBETÉTRE A JÓTÁLLÁST A HASZNÁLATI-KEZELÉSI MUTATÓ EGYENKÉNT SZABÁLYOZZA!

A matrac magassága középen mérendő úgy, hogy le kell tenni a padlóra, rá kell helyezni egy hosszabb egyenes vonalzószerű tárgyat és azt túllógatni a matrac oldalán. Majd ezután megmérni a padló és a vonalzó közti különbséget. + - 1 cm eltérés lehetséges.

A rugótestre vonatkozó 10 év garancia csak a rugótörésre érvényes!

 

 

 

HASZNÁLATI – KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MATERASSO TIPUSÚ

RUGÓ NÉLKÜLI ÁGYBETÉTEKRE

A matracokat a használatba vétel első három hónapjában kéthetente célszerű átforgatni úgy, hogy a matrac minden oldalát érje a terhelés, kivéve az asszimmetrikus szerkezetű matracokat. Később ezt a műveletet elegendő két-, háromhavonta elvégezni. Ennek elmulasztása a párnázó réteg egyenetlen tömörödését és a rugó kigödrösödését okozhatja. Ez a garancia megszűntetését eredményezi.

Tilos merev kókuszt tartalmazó matracok hajlítása, szállításnál erre nagyon figyelni kell!

Tilos a matracokon ugrálni, nagyobb terhelésnek kitenni, mint amit a gyártó ajánl, tilos ráállni, rendeltetésszerű használatától eltérően használni. Nem szabad olyan ágyrácsot használni, ahol a lécek közötti távolság több mint 6 cm, mert nem tartja egyenesen az ágybetétet. Tilos érdes, éles felületre helyezni.

Óvatosan a porszívó legkisebb fokozatán lehetséges az ágybetét takarítása, vigyázni kell, mert az erős porszívás kihúzhatja a szálakat és kibolyhosodhat a huzat.

Nem szabad nedves környezetben tartani az ágybetétet illetve erős hőnek, napsugárzásnak kitenni. Tilos takarítógéppel való tisztítás! Tilos a matrac mosása illetve vizes bázisú tisztítószerek használata.

Tilos és tűzveszélyes az ágybetéten dohányozni, vasalni, tüzet okozó tevékenységet, folytatni.

Az ágybetétek levehető huzatát kémiai tisztítószerek nélkül tisztítsa. A levehető huzatos ágybetéteknél a matracon található nemzetközi textiljelzéseknek megfelelően kell eljárni. A huzatok egyik típusa mosható a másik csak vegyileg tisztítható. Kérjük erre nagyon, ügyeljenek! Ajánlott lepedő illetve ágybetétvédő használata. A gyártó a katalógushoz képest a változtatás jogát fenntartja.

A rugó nélküli ágybetéteket rugalmas ágyrácsra javasoljuk helyezni. Tilos, merev kókuszt tartalmazó ágybetéteket emelhető rácson használni.

Latex , hullám-kókuszos latex , egyes nagyon rugalmas hideghab típusú ágybetéteket lehet csak használni fej illetve lábemelős rácson.

A matracokat negyedévente kell forgatni fej illetve lábvéget és az alsó-felső részt is. Nedves vagy rossz szellőzésű helységben naponta kell szellőztetni!

A rugó nélküli matracokat nem lehet zárt felületre helyezni, pl. galériára, pozdorja lapra, mert a zárt felületnek elégtelen a szellőzése és ez a matrac befülledéséhez vezethet. Amennyiben mégis ilyen felületre kerül nagyon sűrűn /3-4 naponta/ felállítva szellőztetni, kell.

A terméket a gyártó minőségileg ellenőrizte.

A gyártó 1 év általános jótállást biztosít minden ágybetétnél a párnázatra, a ragasztásra, a varrásra,a huzatra és minden olyan anyagra, amit a gyártáskor felhasználnak.

1 év általános garancia a kigödrösödésre/minimum 30%-os alakváltozására vonatkozik terheletlen állapotban.

A használat során természetes lágyulás jöhet létre az ágybetéten, ami a napi használatnak következménye. Magasság csökkenés és az ágybetét testhez való alkalmazkodása természetes velejárója a használatnak.

Nem vonatkozik a garancia az ágybetétre ha azt folyamatos ülésre használják !

A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a használati útmutatót betartják és a gyártó által ajánlott súlyhatárokat.

Az ágybetétek magassága tájékoztató jellegű +- 1 cm eltérés lehetséges!

Szövethibára illetve látható hibára vonatkozó panaszt, a vásárlást követő 3 napon belül jelezni kell az eladónál.

Az új matracoknak kezdetben sajátságos illatuk/szaguk van/amelyek ártalmatlanok és rövid időn belül megszűnnek.

Egy matrac élettartama esetében fő szerepe van az ágyrácsnak. Több évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy a panaszok túlnyomó része a nem megfelelő, hibás ágyrácsok gyenge tartása miatt keletkezik, ezért kérjük,hogy matrac vásárlása előtt ellenőrizze meglévő ágyrácsát. Hibás ágyrácsot ne használjon !

A garanciális problémákat a szerviz döntése alapján javítással vagy cserével rendezzük. Ha modell csere miatt a típus nem elérhető, akkor vele azonos kategóriájú terméket kínálunk fel.

A matrac kigödrösödése és felületi hullámosodása a természetes elhasználódás révén keletkezik.

Higiéniai okokból csak tiszta becsomagolt árut cserélünk vissza.

 

 

 


 

HASZNÁLATI - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A MATERASSO TIPUSÚ

VÁKUUM ÉS FELÜLETJAVÍTÓ ÁGYBETÉTEKRE

A matracokat a használatba vétel első három hónapjában kéthetente célszerű átforgatni úgy, hogy a matrac minden oldalát érje a terhelés, kivéve az asszimmetrikus szerkezetű matracokat. Később ezt a műveletet elegendő két-, háromhavonta elvégezni. Ennek elmulasztása a párnázó réteg egyenetlen tömörödését és a rugó kigödrösödését okozhatja. Ez a garancia megszüntetését eredményezi.

A vákuum matracokat kibontás után 48 óráig nem szabad használni, tilos ráfeküdni.

48 óra után nyeri el végleges formáját és alakját.
A matracot maximum 3 hónapig lehet vákuumozott állapotban tárolni. Ez után a gyártó nem vállal garanciát az esetleges deformálódásért, alakvesztésért.

Tilos a matracokon ugrálni, nagyobb terhelésnek kitenni, mint amit a gyártó ajánl, tilos ráállni, rendeltetésszerű használatától eltérően használni. Tilos érdes, éles felületre helyezni.

Nem szabad nedves környezetben tartani az ágybetétet illetve erős hőnek, napsugárzásnak kitenni. Tilos takarítógéppel, porszívóval való tisztítás! Tilos a matrac mosása illetve vizes bázisú tisztítószerek vagy kemikáliák használata.

Tilos és tűzveszélyes az ágybetéten dohányozni, vasalni tüzet okozó tevékenységet, folytatni.

Tilos olyan rácsra helyezni, amelynek nincs egyenes tartása, pl. kinyúlt sodrony.

A Vakum matracokat rugalmas ágyrácsra javasoljuk helyezni. Tilos az ágybetéteket emelhető rácson használni.

A matracokat nem lehet zárt felületre helyezni, pl. galériára, pozdorja lapra, mert a zárt felületnek elégtelen a szellőzése és ez a matrac befülledéséhez vezethet. Amennyiben mégis ilyen felületre kerül nagyon sűrűn/2-3 naponta/ felállítva szellőztetni, kell.

Az ágybetétek, felületjavítók huzatát kémiai tisztítószerek nélkül tisztítsa. A levehető huzatos ágybetéteknél a matracon található nemzetközi textiljelzéseknek megfelelően kell eljárni. A huzatok egyik típusa mosható a másik csak vegyileg tisztítható. Kérjük erre nagyon, ügyeljenek! Erős napsugárzásnak kitenni tilos! Ajánlott lepedő illetve ágybetétvédő használata. A gyártó a katalógushoz képest a változtatás jogát fenntartja

A felületjavító belső összetétel latex vagy termopur. A huzat levehető, tisztítása a huzaton található utasítás betartása mellett végezhető. Csak sima felületű matracra helyezhető. A régi, tönkrement matracot minden esetben javasoljuk kicserélni.

A terméket a gyártó minőségileg ellenőrizte.

A gyártó 1 év általános jótállást, biztosít minden ágybetétnél, a párnázatra, a ragasztásra, a varrásra,huzatra és minden olyan anyagra, amit a gyártáskor felhasználnak.

1 év általános garancia a kigödrösödésre/minimum 30%-os alakváltozására vonatkozik terheletlen állapotban.

A használat során természetes lágyulás jöhet létre az ágybetéten, ami a napi használatnak következménye. Magasság csökkenés és az ágybetét testhez való alkalmazkodása természetes velejárója a használatnak.

Nem vonatkozik a garancia az ágybetétre és a felületjavítóra, ha azt folyamatos ülésre használják!

A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a használati útmutatót és a gyártó által ajánlott súlyhatárokat betartják.

A vákuum matracok 48 órán belül nyerik el végleges formájukat, a használatba vétel is 48 órán túl lehetséges!

Az új matracoknak kezdetben sajátságos illatuk/szaguk van, amelyek ártalmatlanok és rövid időn belül megszűnnek.

Egy matrac élettartama esetében fő szerepe van az ágyrácsnak. Több évtizedes tapasztalatok azt mutatják,hogy a panaszok túlnyomó része a nem megfelelő, hibás rugalmas ágyrácsok gyenge tartása miatt keletkezik, ezért kérjük, hogy matrac vásárlása előtt ellenőrizze meglévő ágyrácsát. Hibás ágyrácsot ne használjon!

A garanciális problémákat a szerviz döntése alapján javítással vagy cserével rendezzük. Ha modell csere miatt a típus nem elérhető, akkor vele azonos kategóriájú terméket kínálunk fel.

A használatba vétel első három hónapjában kéthetente célszerű a matracot átforgatni úgy, hogy a matrac minden oldalát érje a terhelés fej ill. /lábvéget és az alsó-felső részt is /.Később ezt a műveletet 2-3 havonta kell elvégezni. Ennek elmulasztása a párnázó réteg egyenetlenségét és a matrac kigödrösödését okozhatja. Ez a garancia megszűnését eredményezi.

Nedves vagy rossz szellőzésű helységben naponta kell szellőztetni!

Szövethiba illetve látható hiba esetén, a vásárlást követő 3 napon belül jelezni kell azt az eladónál írásban.

A matrac kigödrösödése és felületi hullámosodása a természetes elhasználódás révén keletkezik.

Higiéniai okokból csak tiszta becsomagolt árut cserélünk vissza.

 

Módosítás dátuma: 2017. augusztus 31. csütörtök, 12:43